VÁŠ PARTNER PRO VÝUKU 2.0

Brick. do škol

PROJEKTOVÉ DNY

Děláme dětem ze vzdělávání zážitek

  • Projektový den pro MŠ
  • Projektový den pro ZŠ (1. - 9. třída)
  • Projektový den ve výuce
  • Projektový den mimo školu

METODICKÉ KABINETY

Dáváme pomocnou ruku pedagogům

  • Kurzy pro pedagogy
  • Webináře pro pedagogy
  • Akreditované kurzy (připravujeme)

CO O NÁS ŘÍKAJÍ

Staňte se také spokojenými účastníky našich programů

Chtěl bych touto cestou poděkovat oběma lektorům za výbornou komunikaci a promyšlenou přípravu tohoto projektu, za zvládnutá protiepidemiologická opatření a zejména za vytvoření opravdu tvůrčí a pohodové atmosféry. I díky ní si děti mohly vyzkoušet práci v týmu při řešení úkolů technického zaměření, pracovaly na rozvoji své motoriky, rozvíjely svoji prostorovou představivost a technické myšlení. Všechny děti byly z tohoto projektu nadšené a spolu s nimi se těším na další podobné aktivity.
Mgr. Jakub ČernýŘeditel školy
Projektový den proběhl na naší škole snad v každé třídě prvního stupně. Tento den byl pro děti i učitelé velkým přínosem. Děti získaly nejen nové informace, ale naučily se pracovat podle plánu a spolupracovat se spolužáky. Přístup lektorů byl velmi pozitivní a motivace dětí veliká. Těšíme se na další spolupráci.
Petra FlodrmanováUčitelka
Projekt byl veden velmi profesionálním způsobem, srozumitelně vzhledem k věku a schopnostem žáků. Velice oceňujeme informace a dovednosti, které si děti procvičily v rámci mezipředmětových vztahů - vlastivěda, historie, osobnost Leonarda da Vinci, práci s technickou dokumentací, technické myšlení a prezentace vlastní tvorby.
Mgr. Miroslava TomašovováUčitelka